2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM
Facebook
YouTube"
Instagram"

Máme instagram!

Družinové schůzky:
- Jaguáři každé pondělí od 16:30 do 18:30
- Medvědi každou středu od 16:00 do 18:00
- Kamzíci každý pátek od 16:00 do 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme

... oddíl skautů - kluků 11 - 15 let. Jsme součástí Junáka, svazu skautů a skautek, střediska Vyškov. Naše činnost je pravidelná a je založena na mnohaletých zkušenostech a tradicích. Každý týden se děti schází na schůzkách a o některých víkendech vyrazíme na výlet do přírody - na den, ale i na tři. Tou hlavní událostí je letní tábor, který si sami postavíme.

Naším posláním je smysluplně využívat volného času dětí a podporovat jejich osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelektuální, duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování.

Výzva noční bdění

Hned na úvod vám nastíním, co to vlastně výzva noční bdění je? Jak už jsem v názvu napověděl, je to výzva a slovo bdění se rýmuje se slovem zdění. Noční bdění spočívá v tom, že vás v noci po náročném táborovém dni, k...

16. 7. 2014

Roverský začátek

Jeden typický letní táborový večer. Pravidelná zhodnocující rada právě končícího dne a přece velice důležitá pro naši budoucnost. Byl zde vznesen, byť nepatrný, ale o to později důležitější postřeh: kupí se nám množství...

31. 3. 2014

archiv článků