2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM
Facebook
YouTube"
Instagram"

Máme instagram!

Družinové schůzky:
- Jaguáři každé pondělí od 16:30 do 18:30
- Medvědi každou středu od 16:00 do 18:00
- Kamzíci každý pátek od 16:00 do 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme

... oddíl skautů - kluků 11 - 15 let. Jsme součástí Junáka, svazu skautů a skautek, střediska Vyškov. Naše činnost je pravidelná a je založena na mnohaletých zkušenostech a tradicích. Každý týden se děti schází na schůzkách a o některých víkendech vyrazíme na výlet do přírody - na den, ale i na tři. Tou hlavní událostí je letní tábor, který si sami postavíme.

Naším posláním je smysluplně využívat volného času dětí a podporovat jejich osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelektuální, duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování.

Vzestup nové roverské družiny

Ne každý, kdo bloudí, je ztracený.
To ovšem neplatilo pro Potkana, ostatně ani pro zbytek nás, nově vznikající roverské družiny našeho oddílu. Abychom ale nepředbíhali.
Kapitánův deník hvězdné datum 30.8.2016 – Hrstka...

11. 10. 2016

Výzva noční bdění

Hned na úvod vám nastíním, co to vlastně výzva noční bdění je? Jak už jsem v názvu napověděl, je to výzva a slovo bdění se rýmuje se slovem zdění. Noční bdění spočívá v tom, že vás v noci po náročném táborovém dni, k...

16. 7. 2014

archiv článků