2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM
Facebook
YouTube"
Instagram"

 

17.12. Betlémské světlo

Stejně jako každý rok, tak i letos se roznášet betlémské světlo po Vyškově a okolí, o přinesení je možno si zažádat ZDE.

více informací

Jsme

... oddíl skautů - kluků 11 - 15 let. Jsme součástí Junáka, svazu skautů a skautek, střediska Vyškov. Naše činnost je pravidelná a je založena na mnohaletých zkušenostech a tradicích. Každý týden se děti schází na schůzkách a o některých víkendech vyrazíme na výlet do přírody - na den, ale i na tři. Tou hlavní událostí je letní tábor, který si sami postavíme.

Naším posláním je smysluplně využívat volného času dětí a podporovat jejich osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelektuální, duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování.

Video z tábora:

 

další videa

Vzestup nové roverské družiny

Ne každý, kdo bloudí, je ztracený.
To ovšem neplatilo pro Potkana, ostatně ani pro zbytek nás, nově vznikající roverské družiny našeho oddílu. Abychom ale nepředbíhali.
Kapitánův deník hvězdné datum 30.8.2016 – Hrstka vyvolených opouští Vyškov, přes Kroměříž až do Roštína. Nevelká vesnice nás přivítala posledními slunečními paprsky tohoto pátku. Vydali jsme se tudíž co nejrychleji směrem k asi 8km vzdálené chatě Hubertka, která se měla po zbytek víkendu stát naším útočištěm. Protože bychom se tam nestihly dostat včas na převzetí klíčů od tamějších skautů, vyslali jsme kupředu od nejtěžších zavazadel odlehčenou verzi Potkana, vybavenou navíc mapou, mobilem, o němž jsme později zjistili, že je téměř vybitý, a Kudůkovým popisem cesty. Se stále se zvětšující vzdálenostní jsme následovali Potkana. Cestou potkali vážně děsivě vzdychající kanál, dost creepy věc. Cesta byla stále horší a prudší, tmy přibývalo a my měli pocit, že nás to převýšení společně s naší ne vždy lehkou výstrojí skolí. Rozhledna! Záchytný bod naší cesty, konec stoupání a již j...

11. 10. 2016

archiv článků

Návštěvní kniha
Omluvit se
Skauti ve Vyškově
Co tu ještě máme
Katčin blog
Naučná stezka Luleč
Teepek.cz