2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM

Facebook
YouTube"
Instagram"


Družinové výpravy
20.10. 2018 | za 4 dny

Jsme

... oddíl skautů - kluků 11 - 15 let. Jsme součástí Junáka, svazu skautů a skautek, střediska Vyškov. Naše činnost je pravidelná a je založena na mnohaletých zkušenostech a tradicích. Každý týden se děti schází na schůzkách a o některých víkendech vyrazíme na výlet do přírody - na den, ale i na tři. Tou hlavní událostí je letní tábor, který si sami postavíme.

Naším posláním je smysluplně využívat volného času dětí a podporovat jejich osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelektuální, duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování.

Vzestup nové roverské družiny

Ne každý, kdo bloudí, je ztracený.
To ovšem neplatilo pro Potkana, ostatně ani pro zbytek nás, nově vznikající roverské družiny našeho oddílu. Abychom ale nepředbíhali.
Kapitánův deník hvězdné datum 30.8.2016 – Hrstka vyvolených opouští Vyškov, přes Kroměříž až do Roštína. Nevelká vesnice nás přivítala posledními slunečními paprsky tohoto pátku. Vydali jsme se tudíž co nejrychleji směrem k asi 8km vzdálené chatě Hubertka...

11. 10. 2016

archiv článků

Fotky z třídenní výpravy do Zlína

Ve dnech 21.-23.9.2018 se konala třídenní oddílová výprava do Zlína. Zde jsme se vydali po stopách Tomáše Baťi a připomněli si svatého Václava.

Fotky z tábora 2017: