2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM

Facebook
YouTube"
Instagram"

logo

II. chlapecký oddíl

Jirka

Jura

 • Jiří Ježek
 • vůdce oddílu
 • tel.: 720 565 249
 • jiri.jezek123@centrum.cz
 • rádcovský kurz 2012
 • čekatelský kurz 2013
 • vůdcovský kurz 2016
 • zdravotnický kurz 2015
 • družinu vedl 2011 - 2013
mara

Marek

 • Marek Balko
 • zástupce vůdce oddílu
 • tel.: 776 161 598
 • MarekBalko@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2010
 • čekatelský kurz 2012
 • zdravotnický kurz 2015
 • družinu vedl 2010 -2012
Provázek

Provázek

 • Jakub Myroniuk
 • oddílový podrádce
 • tel.: 776 499 729
 • provaz@skautivyskov.eu
 • rádcovský kurz 2014
 • družinu vedl 2014 - 2015
Uzel

Uzel

 • Jakub Potěšil
 • oddílový podrádce
 • tel.: 702 126 176
 • uzel@skautivyskov.eu
 • rádcovský kurz 2013
 • družinu vedl 2013 - 2015
Martin

Martin

 • Martin Bubeník
 • oddílový podrádce, komunikace s rodiči
 • tel.: 723 809 503
 • bubenik.martin21@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2014
 • družinu vedl 2014 - 2015
Asterix

Asterix

 • Pavel Mazáč
 • oddílový podrádce
 • tel.: 724 333 566
 • PavelM.Vyskov@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2014
Štipka

Štipka

 • Jakub Brabec
 • oddílový podrádce
 • tel.: 730 638 785
 • Jakub.brabec@tiscali.cz
 • rádcovský kurz 2015
 • družinu vede od 2015
Potkan

Potkan

 • David Konupka
 • oddílový podrádce
 • tel.: 774 367 601
 • david.konopek@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2015
 • družinu vede od 2014
Průzkumník

Průzkumník

 • Karel Srna
 • rádce Kamzíků
 • tel.: 720 162 083
 • srnak02@gmail.com
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2015
Mahony

Mahony

 • Martin Kroupa
 • podrádce Kamzíků
 • tel.: 731 326 695
 • kroupa166@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2015
Čupakabra

Čupakabra

 • Jakub Treichel
 • rádce Medvědů
 • tel.: 702 656 961
 • jakubjt@email.cz
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2016
Šufan

Šufan

 • Štěpán Skoupý
 • podrádce Medvědů
 • tel.: 792 226 455
 • //
 • jakubjt@email.cz
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2017
Šiška

Šiška

 • Ondřej Večerka
 • rádce Jaguárů
 • tel.: 774 977 429
 • ondravecerka@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2017
 • družinu vede od 2016
Kolečko

Kolečko

 • David Celý
 • podrádce Jaguárů
 • tel.: 731 284 930
 • //
 • ondravecerka@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2017
 • družinu vede od 2017
Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Kvalifikace

Rádcovský kurz

Smyslem rádcovského kurzu je výcvik dovedností a schopností potřebných pro vedení družiny, inspirace pro program družiny a vzájemné poznání rádců z různých oddílů. S budoucími rádci jsou probírána především témata jako příprava programu, řešení běžných i krizových problémů (první pomoc), bezpečnost při hrách, vytváření si názoru a jeho vyjadřování, vedení týmu, skautská praxe ...

Čekatelský kurz

Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému. Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum.

Vůdcovský kurz

Cílem vůdcovského kurzu je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizační a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a zda si je vědom odpovědnosti při výchově svěřené mládeže. Vůdcovská zkouška je akreditována miniterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Zdravotnický kurz

Opravňuje k zastávání funkce zdravotníka na táboře. Jeho platnost je třeba pravidelně obnovovat doškolováním.