2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM


Skauting pomáhá k změnám nejen skautům, ale i lidem kolem nich. Během své historie pod heslem -Alespoň jeden dobrý skutek denně- podnítil vznik mnoha užitečných projektů.

Keňští skauti pomáhají k lepšímu životu dětem z ulice, v Egyptě skauti pracují na potírání dětské práce, na Slovensku pracuje několik rómských oddílů. Skauti a skautky z České republiky -postavili- už několik škol v Etiopii.

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak při poznání rozvíjet sami sebe.

Výhodou skautingu je, že může být stále zajímavý. Světluška přijde podruhé do klubovny a nestačí se divit. Všechno se změnilo. Činnosti jsou jiné, mění se prostředí i symbolika, do které je vše zabaleno.

Skauting nás spojuje s miliony lidí světa bez ohledu na hranice států a národů. V současné době má světové skautské hnutí víc než 40 milionů členů v pěti světadílech. Jen v pěti státech skauting neexistuje.

Skauty byli také například britská královna Alžběta II. nebo švédský král Carl XVI. Gustaf. Také američtí astronauti se rekrutují z řad skautů - z 54 členů prvního týmu prošlo skautskými oddíly 47.

Se skautingem začalo v roce 1907 dvacet mladých Angličanů na ostrově Brownsea. V roce 2007 skautovalo 40 milionů kluků a holek v 217 zemích světa. Během uplynulého století se do skautingu zapojilo půl miliardy mladých lidí.

Činnost dospělých ve skautingu činí za rok minimálně dva miliony hodin dobrovolnické práce. To znamená velký dobrovolný příspěvek zaměstnaných dospělých lidí ve prospěch země.

Čtyři tisíce dospělých pracují v Junáku jako vedoucí skautských oddílů. Další dva tisíce zajišťují podpůrné činnosti. Skauting má tedy víc pracovníků, než například Česká televize (2500) nebo všechny české pobočky firmy McDonalds (3600).

Skaut je prostředí, kde komunikují bez problému malí s velkými. Ve škole pravděpodobně šestiletý za třináctiletým vůbec nepůjde. Děti se baví s vrstevníky, s mladšími nebo staršími skoro vůbec. V oddílech tohle probíhá běžně. Také dospělý vedoucí jsou pro děti kamarády. Jejich úlohou není ani tak děti řídit a organizovat, jako vytvářet bezpečné prostředí a být nablízku, když je třeba. Malý i velcí - všem patří respekt, všichni jsou důležití.

Přátelství vzniklá v oddílech jsou trvalá. Jako bychom za to, že jsme chodili pár let do oddílu, dostali dárek: kamarády na celý život. A tak to funguje po celém světě. Svět by byl o miliony přátelských vazeb chudší, nebýt skautingu.

To nejdůležitější na skautingu není organizace, ani program, ale lidé. V nich a skrze ně má skauting smysl. Myslíte, že dítě přijde do oddílu proto, aby se naučilo to či ono? Přijde tam, protože hledá kamarády. Opravdovou partu. Lidi, na které se může spolehnout. S kterými bude zábava, ale s kterými bude moct sdílet i těžší chvilky.

Být první. Překonat sám sebe. Udělat něco velkého. Vyniknout. Postavit se na vlastní nohy. Pomáhat. Poznat svět. Umět si poradit. Být sám sebou. Touhy a sny nás provází dětstvím a vedou k dospělosti. Co budeme za deset let, záleží na našich dnešních snech. Ony nás táhnou dál a výš, ony nám dávají sílu. Skauting nás učí naše sny rozpoznávat a hledat cesty k jejich naplnění. Učí nás objevovat vlastní možnosti, zhodnotit dovednosti, znalosti a uplatnit svůj potenciál.

Unikátní skautská výchovná metoda - systém výchovných prvků mimořádné účinnosti - umožňuje skautingu být pružný a tvořivě se přizpůsobovat těm, pro které je určen. A tak je skauting zajímavý pro šestileté i patnáctileté, pro kluky i pro holky, pro lidi z naprosto různorodých kultur.

Facebook
YouTube"
Instagram"

logo

II. chlapecký oddíl

Jirka

Jura

 • Jiří Ježek
 • vůdce oddílu
 • tel.: 720 565 249
 • jiri.jezek123@centrum.cz
 • rádcovský kurz 2012
 • čekatelský kurz 2013
 • vůdcovský kurz 2016
 • zdravotnický kurz 2015
 • družinu vedl 2011 - 2013
mara

Marek

 • Marek Balko
 • zástupce vůdce oddílu
 • tel.: 776 161 598
 • MarekBalko@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2010
 • čekatelský kurz 2012
 • zdravotnický kurz 2015
 • družinu vedl 2010 -2012
Provázek

Červ

 • Filip Peloušek
 • oddílový rádce, komunikace s rodiči
 • tel.: 739 226 388
 • filip.pelousek@gmail.com
 • Čekatelský kurz 2012
 • Družinu vedl 2009-2012
Šufan

Šufan

 • Štěpán Skoupý
 • Rádce Medvědů
 • tel.: 792 226 455
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2017
Vojta

Vojta

 • Vojtěch Valiašek
 • Rádce Kamzíků
 • tel.:774 649 724
 • vojta.valiasek@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2017
 • družinu vede od 2018
 • Kulička

  Kulička

 • Marek Hruška
 • Rádce Jaguárů
 • tel.:602 577 769
 • marek1hruska@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2018
 • Družina a oddíl

  Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

  Kvalifikace

  Rádcovský kurz

  Smyslem rádcovského kurzu je výcvik dovedností a schopností potřebných pro vedení družiny, inspirace pro program družiny a vzájemné poznání rádců z různých oddílů. S budoucími rádci jsou probírána především témata jako příprava programu, řešení běžných i krizových problémů (první pomoc), bezpečnost při hrách, vytváření si názoru a jeho vyjadřování, vedení týmu, skautská praxe ...

  Čekatelský kurz

  Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému. Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum.

  Vůdcovský kurz

  Cílem vůdcovského kurzu je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizační a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a zda si je vědom odpovědnosti při výchově svěřené mládeže. Vůdcovská zkouška je akreditována miniterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

  Zdravotnický kurz

  Opravňuje k zastávání funkce zdravotníka na táboře. Jeho platnost je třeba pravidelně obnovovat doškolováním.