2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM

Facebook
YouTube"
Instagram"

logo

II. chlapecký oddíl

Jirka

Jura

 • Jiří Ježek
 • vůdce oddílu
 • tel.: 720 565 249
 • jiri.jezek123@centrum.cz
 • rádcovský kurz 2012
 • čekatelský kurz 2013
 • vůdcovský kurz 2016
 • zdravotnický kurz 2015
 • družinu vedl 2011 - 2013
mara

Marek

 • Marek Balko
 • zástupce vůdce oddílu
 • tel.: 776 161 598
 • MarekBalko@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2010
 • čekatelský kurz 2012
 • zdravotnický kurz 2015
 • družinu vedl 2010 -2012
Provázek

Červ

 • Filip Peloušek
 • oddílový rádce, komunikace s rodiči
 • tel.: 739 226 388
 • filip.pelousek@gmail.com
 • Čekatelský kurz 2012
 • Družinu vedl 2009-2012
Šufan

Šufan

 • Štěpán Skoupý
 • Rádce Medvědů
 • tel.: 792 226 455
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2017
Vojta

Vojta

 • Vojtěch Valiašek
 • Rádce Kamzíků
 • tel.:774 649 724
 • vojta.valiasek@seznam.cz
 • rádcovský kurz 2017
 • družinu vede od 2018
 • Kulička

  Kulička

 • Marek Hruška
 • Rádce Jaguárů
 • tel.:
 • rádcovský kurz 2016
 • družinu vede od 2018
 • Družina a oddíl

  Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

  Kvalifikace

  Rádcovský kurz

  Smyslem rádcovského kurzu je výcvik dovedností a schopností potřebných pro vedení družiny, inspirace pro program družiny a vzájemné poznání rádců z různých oddílů. S budoucími rádci jsou probírána především témata jako příprava programu, řešení běžných i krizových problémů (první pomoc), bezpečnost při hrách, vytváření si názoru a jeho vyjadřování, vedení týmu, skautská praxe ...

  Čekatelský kurz

  Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému. Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum.

  Vůdcovský kurz

  Cílem vůdcovského kurzu je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizační a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a zda si je vědom odpovědnosti při výchově svěřené mládeže. Vůdcovská zkouška je akreditována miniterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

  Zdravotnický kurz

  Opravňuje k zastávání funkce zdravotníka na táboře. Jeho platnost je třeba pravidelně obnovovat doškolováním.