2. chlapeck? odd?l, vy?kov
Jun?k ? ?esk? skaut
WOSM


Skauting pomáhá k změnám nejen skautům, ale i lidem kolem nich. Během své historie pod heslem -Alespoň jeden dobrý skutek denně- podnítil vznik mnoha užitečných projektů.

Keňští skauti pomáhají k lepšímu životu dětem z ulice, v Egyptě skauti pracují na potírání dětské práce, na Slovensku pracuje několik rómských oddílů. Skauti a skautky z České republiky -postavili- už několik škol v Etiopii.

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak při poznání rozvíjet sami sebe.

Výhodou skautingu je, že může být stále zajímavý. Světluška přijde podruhé do klubovny a nestačí se divit. Všechno se změnilo. Činnosti jsou jiné, mění se prostředí i symbolika, do které je vše zabaleno.

Skauting nás spojuje s miliony lidí světa bez ohledu na hranice států a národů. V současné době má světové skautské hnutí víc než 40 milionů členů v pěti světadílech. Jen v pěti státech skauting neexistuje.

Skauty byli také například britská královna Alžběta II. nebo švédský král Carl XVI. Gustaf. Také američtí astronauti se rekrutují z řad skautů - z 54 členů prvního týmu prošlo skautskými oddíly 47.

Se skautingem začalo v roce 1907 dvacet mladých Angličanů na ostrově Brownsea. V roce 2007 skautovalo 40 milionů kluků a holek v 217 zemích světa. Během uplynulého století se do skautingu zapojilo půl miliardy mladých lidí.

Činnost dospělých ve skautingu činí za rok minimálně dva miliony hodin dobrovolnické práce. To znamená velký dobrovolný příspěvek zaměstnaných dospělých lidí ve prospěch země.

Čtyři tisíce dospělých pracují v Junáku jako vedoucí skautských oddílů. Další dva tisíce zajišťují podpůrné činnosti. Skauting má tedy víc pracovníků, než například Česká televize (2500) nebo všechny české pobočky firmy McDonalds (3600).

Skaut je prostředí, kde komunikují bez problému malí s velkými. Ve škole pravděpodobně šestiletý za třináctiletým vůbec nepůjde. Děti se baví s vrstevníky, s mladšími nebo staršími skoro vůbec. V oddílech tohle probíhá běžně. Také dospělý vedoucí jsou pro děti kamarády. Jejich úlohou není ani tak děti řídit a organizovat, jako vytvářet bezpečné prostředí a být nablízku, když je třeba. Malý i velcí - všem patří respekt, všichni jsou důležití.

Přátelství vzniklá v oddílech jsou trvalá. Jako bychom za to, že jsme chodili pár let do oddílu, dostali dárek: kamarády na celý život. A tak to funguje po celém světě. Svět by byl o miliony přátelských vazeb chudší, nebýt skautingu.

To nejdůležitější na skautingu není organizace, ani program, ale lidé. V nich a skrze ně má skauting smysl. Myslíte, že dítě přijde do oddílu proto, aby se naučilo to či ono? Přijde tam, protože hledá kamarády. Opravdovou partu. Lidi, na které se může spolehnout. S kterými bude zábava, ale s kterými bude moct sdílet i těžší chvilky.

Být první. Překonat sám sebe. Udělat něco velkého. Vyniknout. Postavit se na vlastní nohy. Pomáhat. Poznat svět. Umět si poradit. Být sám sebou. Touhy a sny nás provází dětstvím a vedou k dospělosti. Co budeme za deset let, záleží na našich dnešních snech. Ony nás táhnou dál a výš, ony nám dávají sílu. Skauting nás učí naše sny rozpoznávat a hledat cesty k jejich naplnění. Učí nás objevovat vlastní možnosti, zhodnotit dovednosti, znalosti a uplatnit svůj potenciál.

Unikátní skautská výchovná metoda - systém výchovných prvků mimořádné účinnosti - umožňuje skautingu být pružný a tvořivě se přizpůsobovat těm, pro které je určen. A tak je skauting zajímavý pro šestileté i patnáctileté, pro kluky i pro holky, pro lidi z naprosto různorodých kultur.

Facebook
YouTube"
Instagram"
do odd?lu

Přidej se!

kontakty

Film o skautingu

Po první akci

Vítej u nás v oddíle. Ať už k nám přicházíš ze smečky vlčat a nebo jsi ve skautu úplně nový, budeš se muset seznámit s několika věcmi. Aby to pro tebe bylo co nejjednodušší, připravili jsme pro tebe tohoto průvodce. Spoustu informací se dozvíš v příručce nováček, kterou by jsi měl co nevidět dostat. Mnoho věcí budeš muset pochytit přímo za pochodu. v tom ti bude pomáhat tvá družina a předevšemi tvůj rádce. Věříme, že všechno zvládneš a bude se ti skautování líbit. Se vším seznam rodiče a nabídni jim schůzku s vůdcem oddílu, pokud na ní ještě nebyli.

Je důležité, aby rodiče znali hlavní informace o oddíle. Dozví se je na stránkách pro ně.Nováčkovská zkouška

Než nastoupíš na tu pravou skautskou stezku a přijmeme tě do oddílu, je tu ještě nováčkovka. Vrhni se do jejího plnění! Nováčkovská zkouška není nic obtížného. Jenom si chceme otestovat tvůj zájem, takže když projevíš snahu, určitě si ji splníš. Ve skautu tě čekají mnohem těžší zkoušky, takže na tuto máš tři měsíce. Pokud se ti to nepovede, přidáme ti ještě jeden měsíc k dobru, ale víc ne! Skaut bez nováčkovky, to mi nevedeme.

Zkoušku najdeš všitou uprostřed příručky Nováček. Nos si ji na akce.

Nováčkovskou zkoušku je třeba splnit do šesti měsíců!Co donést

Nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy jsi přišel, přines tyto věci:

  • vyplněnou přihlášku a registrační údaje (ke stažení zde)
  • kopii průkazky zdravotní pojišťovny
  • průkaz na prokázání věku

Přihlášku a registrační údaje můžeš vytisknout na jeden list, ať se šetří papírem. Pokud k nám přicházíš od vlčat nepotřebujeme stranu s přihláškou vůbec. I registrační údaje jste už jednou dávali, ty ale přines ještě jednou, protože za dobu, co jsi ve skautu, se mohlo něco změnit.

Průkaz na prokázání věku slouží na prokázání toho, že ti ještě nebylo 15 let a máš nárok na nižší jízdné v autobuse. Získáš ho na autobusovém nádraží, kde svůj věk prokážeš jiným způsobem a přineseš fotku. Průkazku chceme od všech, protože i když ji někdo má, tak ji s oblibou zapomíná doma. Průkazku nemusíš nosit, pokud máš režijní jízdenku drah nebo celoroční jízdenku na všechny zóny IDS JMK.

Do měsíce je třeba přinést všechny věci.Upozornění závěrem

Vůbec se nám nelíbí, když někdo nepřijde a není omluven. Taky se nám nelíbí, když někdo přijde jenom, když nemá nic lepšího na práci nebo mu nejde internet.

Pokud jsi přišel nejpozději v lednu, tak s námi pojedeš na tábor. Účastnit se tábora, je odměna za celoroční činnost a zároveň povinnost každého skauta.

Jet na tábor je povinnost každého skauta!Díky

Děkujeme ti, že jsi se seznámil s našimi očekáváními. Vrhni se na to, ať to máš za sebou. Věříme, že se ti u nás bude líbit.