2. chlapeck oddl, vykov
Junk  esk skaut
WOSM

Facebook
YouTube"
Instagram"
do oddlu

Pidej se!

kontakty

Film o skautingu

Po prvn akci

Vtej u ns v oddle. A u k nm pichz ze smeky vlat a nebo jsi ve skautu pln nov, bude se muset seznmit s nkolika vcmi. Aby to pro tebe bylo co nejjednodu, pipravili jsme pro tebe tohoto prvodce. Spoustu informac se dozv v pruce novek, kterou by jsi ml co nevidt dostat. Mnoho vc bude muset pochytit pmo za pochodu. v tom ti bude pomhat tv druina a pedevemi tvj rdce. Vme, e vechno zvldne a bude se ti skautovn lbit. Se vm seznam rodie a nabdni jim schzku s vdcem oddlu, pokud na n jet nebyli.

Je dleit, aby rodie znali hlavn informace o oddle. Dozv se je na strnkch pro n.Novkovsk zkouka

Ne nastoup na tu pravou skautskou stezku a pijmeme t do oddlu, je tu jet novkovka. Vrhni se do jejho plnn! Novkovsk zkouka nen nic obtnho. Jenom si chceme otestovat tvj zjem, take kdy projev snahu, urit si ji spln. Ve skautu t ekaj mnohem t잚 zkouky, take na tuto m ti msce. Pokud se ti to nepovede, pidme ti jet jeden msc k dobru, ale vc ne! Skaut bez novkovky, to mi nevedeme.

Zkouku najde vitou uprosted pruky Novek. Nos si ji na akce.

Novkovskou zkouku je teba splnit do t, nejdle do ty msc!Co donst

Nejdle do jednoho msce ode dne, kdy jsi piel, pines tyto vci:

  • vyplnnou pihlku a registran daje (ke staen zde)
  • kopii prkazky zdravotn pojiovny
  • prkaz na prokzn vku
  • penze (stka se bude liit, podle toho, kdy jsi piel)

Pihlku a registran daje me vytisknout na jeden list, a se et paprem. Pokud k nm pichz od vlat nepotebujeme stranu s pihlkou vbec. I registran daje jste u jednou dvali, ty ale pines jet jednou, protoe za dobu, co jsi ve skautu, se mohlo nco zmnit.

Prkaz na prokzn vku slou na prokzn toho, e ti jet nebylo 15 let a m nrok na ni jzdn v autobuse. Zsk ho na autobusovm ndra, kde svj vk proke jinm zpsobem a pinese fotku. Prkazku chceme od vech, protoe i kdy ji nkdo m, tak ji s oblibou zapomn doma. Prkazku nemus nosit, pokud m reijn jzdenku drah nebo celoron jzdenku na vechny zny IDS JMK.

Poplatek se skld z pomrn sti registranho poplatku, kter se plat vdy v lednu a slou na vdaje organizace (energie, vzdlvn...)a pspvku do oddlov pokladny (100K). To jsou nae spolen penze, ze kterch se kupuj vci, kter jakoby dostane od oddlu, zdravotnick materil... Do oddlov pokladny se potom dvaj penze, kter zbydou po vprav. Z oddlu jsi u dostal Novka a hned jak ho spln, dostane tek, stezku, sacculus a krystal.

Do msce je teba pinst vechny vci.Upozornn zvrem

Vbec se nm nelb, kdy nkdo nepijde a nen omluven Edovi. Taky se nm nelb, kdy nkdo pijde jenom, kdy nem nic lepho na prci nebo mu nejde internet.

Pokud jsi piel nejpozdji v lednu, tak s nmi pojede na tbor. astnit se tbora, je odmna za celoron innost a zrove povinnost kadho skauta.

Jet na tbor je povinnost kadho skauta!Dky

Dkujeme ti, e jsi se seznmil s naimi oekvnmi. Vrhni se na to, a to m za sebou. Vme, e se ti u ns bude lbit.