2. chlapeck? odd?l, vy?kov
Jun?k ? ?esk? skaut
WOSM


Skauting pomáhá k změnám nejen skautům, ale i lidem kolem nich. Během své historie pod heslem -Alespoň jeden dobrý skutek denně- podnítil vznik mnoha užitečných projektů.

Keňští skauti pomáhají k lepšímu životu dětem z ulice, v Egyptě skauti pracují na potírání dětské práce, na Slovensku pracuje několik rómských oddílů. Skauti a skautky z České republiky -postavili- už několik škol v Etiopii.

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak při poznání rozvíjet sami sebe.

Výhodou skautingu je, že může být stále zajímavý. Světluška přijde podruhé do klubovny a nestačí se divit. Všechno se změnilo. Činnosti jsou jiné, mění se prostředí i symbolika, do které je vše zabaleno.

Skauting nás spojuje s miliony lidí světa bez ohledu na hranice států a národů. V současné době má světové skautské hnutí víc než 40 milionů členů v pěti světadílech. Jen v pěti státech skauting neexistuje.

Skauty byli také například britská královna Alžběta II. nebo švédský král Carl XVI. Gustaf. Také američtí astronauti se rekrutují z řad skautů - z 54 členů prvního týmu prošlo skautskými oddíly 47.

Se skautingem začalo v roce 1907 dvacet mladých Angličanů na ostrově Brownsea. V roce 2007 skautovalo 40 milionů kluků a holek v 217 zemích světa. Během uplynulého století se do skautingu zapojilo půl miliardy mladých lidí.

Činnost dospělých ve skautingu činí za rok minimálně dva miliony hodin dobrovolnické práce. To znamená velký dobrovolný příspěvek zaměstnaných dospělých lidí ve prospěch země.

Čtyři tisíce dospělých pracují v Junáku jako vedoucí skautských oddílů. Další dva tisíce zajišťují podpůrné činnosti. Skauting má tedy víc pracovníků, než například Česká televize (2500) nebo všechny české pobočky firmy McDonalds (3600).

Skaut je prostředí, kde komunikují bez problému malí s velkými. Ve škole pravděpodobně šestiletý za třináctiletým vůbec nepůjde. Děti se baví s vrstevníky, s mladšími nebo staršími skoro vůbec. V oddílech tohle probíhá běžně. Také dospělý vedoucí jsou pro děti kamarády. Jejich úlohou není ani tak děti řídit a organizovat, jako vytvářet bezpečné prostředí a být nablízku, když je třeba. Malý i velcí - všem patří respekt, všichni jsou důležití.

Přátelství vzniklá v oddílech jsou trvalá. Jako bychom za to, že jsme chodili pár let do oddílu, dostali dárek: kamarády na celý život. A tak to funguje po celém světě. Svět by byl o miliony přátelských vazeb chudší, nebýt skautingu.

To nejdůležitější na skautingu není organizace, ani program, ale lidé. V nich a skrze ně má skauting smysl. Myslíte, že dítě přijde do oddílu proto, aby se naučilo to či ono? Přijde tam, protože hledá kamarády. Opravdovou partu. Lidi, na které se může spolehnout. S kterými bude zábava, ale s kterými bude moct sdílet i těžší chvilky.

Být první. Překonat sám sebe. Udělat něco velkého. Vyniknout. Postavit se na vlastní nohy. Pomáhat. Poznat svět. Umět si poradit. Být sám sebou. Touhy a sny nás provází dětstvím a vedou k dospělosti. Co budeme za deset let, záleží na našich dnešních snech. Ony nás táhnou dál a výš, ony nám dávají sílu. Skauting nás učí naše sny rozpoznávat a hledat cesty k jejich naplnění. Učí nás objevovat vlastní možnosti, zhodnotit dovednosti, znalosti a uplatnit svůj potenciál.

Unikátní skautská výchovná metoda - systém výchovných prvků mimořádné účinnosti - umožňuje skautingu být pružný a tvořivě se přizpůsobovat těm, pro které je určen. A tak je skauting zajímavý pro šestileté i patnáctileté, pro kluky i pro holky, pro lidi z naprosto různorodých kultur.

Facebook
YouTube"
Instagram"

Tak jako jiné systémy i skauting a náš oddíl má mnoho zákonitostí, psaných i nepsaných pravidel, následky a příčiny, aby mohl dobře fungovat. Na některé prvky nejsou rodiče zvyklý, protože se s nimi jinde nesetkají a často nevidí naše důvody, proč to či ono děláme zrovna takto. To může vést k jejich nespokojenosti, a proto se s nimi snažíme otevřeně komunikovat a různými způsoby je informovat. Na této stránce vám chceme vysvětlit naše časté problémy.

Proč je důležité se omlouvat

Snažíme se děti vést k některým základním zásadám slušného chování a odpovědnosti. Považujeme za slušné se omluvit s dostatečným předstihem, když někam nemůžu přijít. A také je velmi nezodpovědné někam nepřijít a neomluvit se.

Pokud se váš syn neomluví, může vzniknout prostor, kdy vy ani my nevíme, kde je a co dělá. Už se nám v minulosti několikrát stalo, že někdo nepřišel. - My jsme si mylseli, že je třeba nemocný a rodiče, že je ve skautu a potomek se mezitím potuloval, kdo ví kde. Naštěstí se to nestává často, ale řešení takové situace není rozhodně nic příjemného, ani pro jednu stranu.

V neposlední řadě vznikají také nečekané náklady na akce. Občas je například na výpravu potřeba objednat program, předem něco koupit... Nevyužité věci se potom musejí často rozpočítat mezi ty co se zúčastnili nebo zahrnout do rozpočtu následující akce. V každém případě to vždy odskáčou ti, kteří se řádně omlouvají nebo pravidelně na akce chodí.

FAQ

Jak mám syna omluvit, když o akci ani nevím? Nikdy se ke mně žádný papír nedostane, syn si to zapomene zapsat nebo byl dlouho nemocný a o ničem nevěděl.

Pokud víte, že má syn s přenosem informací problémy, informujte se o akcích v kalendáři na internetu. Můžete si také zdarma nechat posílat emaily nebo SMS zprávy v libovolném předstihu před akcemi (doporučujeme týden). Pokud se vám to nechce nastavovat, pověřte syna. Alespoň se naučí používat i prakticky použitelné aplikace internetu.

Proč je důležité mít požadované vybavení

Rozhodně nepožadujeme po členech, aby si nosili na akce zbytečnosti. Ikdyž ne vždy vše využijeme, považujeme za důležité, aby měl skaut věci kompletní a v pořádku. Opět se tím snažíme podpořit budování důležité schopnosti pro život.

Příprava programu akcí není vždy snadná. Když potom chcete hrát hru a zjistíte, že tři děti nemají míčky a pět jich nemá šátek, musíte zařadit třeba aktivitu, která nepožaduje pomůcky, ale opakuje se velmi často. Opakovat stále stejné věci není rozhodně naším cílem.

Skaut tak často nenosí jednu věc, až se potom ukáže, že ji ztratil. Ne vždy se na to přijde včas a rodiče potom mají spoustu starostí, jak sehnat v předtáborovém shonu nějaké součásti kroje.

Podívejte se občas, zda váš syn jde na oddílovou schůzku v kroji a nese si deník a tři míčky.

FAQ

Jak mám vědět, co je na jakou akci potřeba?

Pokud k nám chodí syn delší dobu, neměl by mít problém se na základě jeho zkušeností zabalit na jakoukoliv akci. Pokud tápete, můžete se podívat na tento web a přečíst si seznam v příručce - "Nováček".

Stránky pro rodiče
Film o skautingu
Návštěvní kniha
Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.