2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák - český skaut
WOSM


Skauting pomáhá k změnám nejen skautům, ale i lidem kolem nich. Během své historie pod heslem -Alespoň jeden dobrý skutek denně- podnítil vznik mnoha užitečných projektů.

Keňští skauti pomáhají k lepšímu životu dětem z ulice, v Egyptě skauti pracují na potírání dětské práce, na Slovensku pracuje několik rómských oddílů. Skauti a skautky z České republiky -postavili- už několik škol v Etiopii.

Skauting, to jsou dvě základní věci - dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů - jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou - a zároveň způsobem, jak při poznání rozvíjet sami sebe.

Výhodou skautingu je, že může být stále zajímavý. Světluška přijde podruhé do klubovny a nestačí se divit. Všechno se změnilo. Činnosti jsou jiné, mění se prostředí i symbolika, do které je vše zabaleno.

Skauting nás spojuje s miliony lidí světa bez ohledu na hranice států a národů. V současné době má světové skautské hnutí víc než 40 milionů členů v pěti světadílech. Jen v pěti státech skauting neexistuje.

Skauty byli také například britská královna Alžběta II. nebo švédský král Carl XVI. Gustaf. Také američtí astronauti se rekrutují z řad skautů - z 54 členů prvního týmu prošlo skautskými oddíly 47.

Se skautingem začalo v roce 1907 dvacet mladých Angličanů na ostrově Brownsea. V roce 2007 skautovalo 40 milionů kluků a holek v 217 zemích světa. Během uplynulého století se do skautingu zapojilo půl miliardy mladých lidí.

Činnost dospělých ve skautingu činí za rok minimálně dva miliony hodin dobrovolnické práce. To znamená velký dobrovolný příspěvek zaměstnaných dospělých lidí ve prospěch země.

Čtyři tisíce dospělých pracují v Junáku jako vedoucí skautských oddílů. Další dva tisíce zajišťují podpůrné činnosti. Skauting má tedy víc pracovníků, než například Česká televize (2500) nebo všechny české pobočky firmy McDonalds (3600).

Skaut je prostředí, kde komunikují bez problému malí s velkými. Ve škole pravděpodobně šestiletý za třináctiletým vůbec nepůjde. Děti se baví s vrstevníky, s mladšími nebo staršími skoro vůbec. V oddílech tohle probíhá běžně. Také dospělý vedoucí jsou pro děti kamarády. Jejich úlohou není ani tak děti řídit a organizovat, jako vytvářet bezpečné prostředí a být nablízku, když je třeba. Malý i velcí - všem patří respekt, všichni jsou důležití.

Přátelství vzniklá v oddílech jsou trvalá. Jako bychom za to, že jsme chodili pár let do oddílu, dostali dárek: kamarády na celý život. A tak to funguje po celém světě. Svět by byl o miliony přátelských vazeb chudší, nebýt skautingu.

To nejdůležitější na skautingu není organizace, ani program, ale lidé. V nich a skrze ně má skauting smysl. Myslíte, že dítě přijde do oddílu proto, aby se naučilo to či ono? Přijde tam, protože hledá kamarády. Opravdovou partu. Lidi, na které se může spolehnout. S kterými bude zábava, ale s kterými bude moct sdílet i těžší chvilky.

Být první. Překonat sám sebe. Udělat něco velkého. Vyniknout. Postavit se na vlastní nohy. Pomáhat. Poznat svět. Umět si poradit. Být sám sebou. Touhy a sny nás provází dětstvím a vedou k dospělosti. Co budeme za deset let, záleží na našich dnešních snech. Ony nás táhnou dál a výš, ony nám dávají sílu. Skauting nás učí naše sny rozpoznávat a hledat cesty k jejich naplnění. Učí nás objevovat vlastní možnosti, zhodnotit dovednosti, znalosti a uplatnit svůj potenciál.

Unikátní skautská výchovná metoda - systém výchovných prvků mimořádné účinnosti - umožňuje skautingu být pružný a tvořivě se přizpůsobovat těm, pro které je určen. A tak je skauting zajímavý pro šestileté i patnáctileté, pro kluky i pro holky, pro lidi z naprosto různorodých kultur.

Facebook
YouTube"
Instagram"
Facebook
YouTube"
Instagram"

Váš syn a náš oddíl

Jsme skautský oddíl a zabýváme se prací s dětmi. Naším posláním je podporovat osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelektuální duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování. Více o naše oddíle se dozvíte na stránkách o nás.

Členové oddílu jsou chlapci ve věku 11 -15 let. Pokud je váš syn mladší doporučujeme Vám kontaktovat oddíl určený těmto dětem.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš oddíl a věříme, že v nás vloženou důvěru nezklameme.

fs

Jak probíhá skautský rok

Od září do června se pravidelně scházíme na schůzkách. Jednou až dvakrát v měsíci pořádáme větší jedno nebo třídenní akce. V průběhu letních prázdnin pořádáme tábor. Přehledný plán všech akcí najdete v kalendáři.

 • Družinové schůzky

 • se konají jednou týdně vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Vede je rádce družiny, který prošel výběrem a rádcovským kurzem. Většinou probíhají na klubovně ve Smetanových sadech.

 • Další družinové akce

 • jsou pořádány asi třikrát za rok. Jedná se o menší výpravu, návštěvu kina a nebo třeba vyjížďky na kole. Vede je rádce. S celým průběhem akce je detailně seznámeno vedení oddílu, které případně program upraví.

 • Oddílové schůzky

 • se konají vždy první pátek v měsíci ve stejnou hodinu. Vede je vedení oddílu, které také prošlo výběrem a intenzivními kurzy.

 • Další oddílové akce

 • jsou akce pořádané asi 10krát ročně. Vede je vedení oddílu a jedná se často o vícedenní akce nebo výpravy do vzdálenějších míst.

 • Ostatní akce

 • pořádá středisko Vyškov nebo vyšší organizační jednotky Junáka. Těchto akcí se často neúčastní celý oddíl. Jde o vzdělávací kurzy, charitativní sbírky, sportovní a jiné závody...

 • Tábor

 • je nejdůležitější akcí ve skautském roce, protože výchova v přírodě je jedním ze základních prvků skautské metody. O táboře jsou rodiče informováni zpravidla už v lednu. Účast na táboře je chápána jako naprostá samozřejmost a pokud by se Váš syn nemohl tábora ze závažných důvodů zúčastnit, je potřeba, abyste nám o tom dali vědět co nejdříve.

"Nejvýznamnější částí skautingu je život na táboře."
Robert Baden Powell - zakladatel skautingu

Účast

Z níže uvedených důvodů chceme, aby se děti omlouvali pokud nemohou přijít na plánovnou akci. Po předchozích neúspěšných pokusech, jsme zavedli jednoduchý webový formulář. Chceme, aby se děti sami omluvali, popřípadě abyste je omluvili vy.

Proč je důležité se omlouvat

Vedení oddílu

Mladí lidé, kteří dobrovolně pracují s dětmi, sami prošli (nebo stále procházejí) skautským oddílem, byli vybráni na základě zkušeností, absolvovali kurzy zaměřené na obory potřebné k vedení dětí a dále se o problematiku zajímají. Dospělí vedoucí mají akreditaci od ministerstva školství a absolvovaný zdravotnický kurz.

Váš syn bude potřebovat:

Na schůzky:
 • Deník - kniha s prázdnými listy formátu A5 na poznámky a zápisy
 • Zápisník - blok ze kterého se můžou trhat listy na čmárání a hry
 • Propiska
 • 3 míčky - tenisové nebo hadrové míčky na hry
 • šátek - většinou na zavázání očí
 • skautská stezka
 • uzlovačka - asi 2 m šňůry o průměru 3 mm (lze koupit ve sportovních potřebách)
Na výpravy a tábory:
 • Nůž
 • Spacák
 • Karimatka
 • Batoh

Proč je důležité mít potřebné vybavení

Kroj

 • Krojová košile
 • Hnědý šátek, turbánek a šňůrka
 • Opasek
 • Nášivky

Mezi povinné nášivky patří: domovenka, číslo oddílu, mezinárodní domovenka a znak WOSM.

Kroj byste měli synovi pořídit nejdéle do prvního tábora od příchodu do oddílu, kdy už bude jasné, že syn ve skautu zůstane. Šátek dostane od oddílu v momentě kdy splní nováčkovskou zkoušku. Funkční štítky získá od oddílu v momentě jeho jmenování do funkce. Nášivky odborek a odborností získá po splnění podmínek.

Kroj a jeho součásti můžete koupit buď v internetovém obchodě a nebo prostřednictvím našeho oddílu.

V Brně v současné době není žádná akreditovaná prodena!
Při nákupu na jiných místech dbejte na to, abyste koupili košili, která má za krkem visačku "Schválená krojová součást Junáka" a znak Junáka!

Kroje objednáváme hromadně v oddíle a to především z důvodu, že poštovné anebo cesta do akreditované prodejny jsou často dražší, než požadované krojové součásti. Vše si u nás můžete objednat vždy nejpozději do data, které se dozvíte na předtáborové schůzce s rodiči. Pokud se rozhodnete této možnosti nevyužít, počítáme s tím, že si krojové součásti koupíte v e-shopu nebo v Brně.

Vzhledem k tomu, že pořízení základního kroje je poměrně finančně náročné (téměř 700 Kč), požadujeme na první tábor pouze tyto základní věci. Na každém dalším táboře je kompletní kroj nezbytným vybavením.

Nášivky a odznaky na kroj umisťujte podle krojového řádu. Asi nejlepší bude, když to váš syn obkouká od ostatních. Orientačně se můžete podívat na program skautský kroj.

Kolik Vás to bude stát

Jednou ročně je nutné uhradit registrační poplatek ve výši kolem 700,- (aktualizováno 2018). Z těchto peněz se část odvádí vyšším organizačním jednotkám a část zůstává středisku Vyškov na náklady spojené s chodem klubovny nebo třeba se vzděláváním činovníků (vůdcové oddílu, zdravotníci...).

Před akcemi se vybírá účastnický poplatek, který se liší v závislosti na nákladech.

 • U jednodenních výprav a akcí tvoří největší část nákladů jízdné, dále pak potřeby pro program, zdravotnický materiál, stezky a krojové doplňky, které členové "dostávají" od oddílu. Účastnický poplatek na běžnou výpravu se pohybuje kolem 50 Kč. U jednodenních akcí, které jsou něčím speciální, se v nákladech objeví třeba půjčení raftů, instruktor raftingu nebo lanových překážek. V těchto případech se účastnický poplatek řádově liší (přes 200 Kč).
 • U vícedenních akcí přibudou ještě náklady na jídlo a ubytování. Samozřejmě bude jiný účastnický poplatek pro výpravu pod stany (150 Kč - 250 Kč) a jiný pro výpravu do vzdálené skautské základny (250 Kč - 350 Kč).
 • Tábor je nejnáročnější akcí a účastnické poplatky nikdy nepokryjí náklady na akci. Všem sourozencům, kromě nejstaršího, je účastnický poplatek výrazně snížen.
 • U akcí, které nejsou tak běžné a jsou nákladnější, se snažíme vysvětlit náklady v informacích pro rodiče.

Jsme nezisková organizace a z vybraných peněz se hradí pouze náklady na chod oddílu. Všichni členové střediska Vyškov, stejně tak jako většina dalších členů Junáka, pracuje pro děti zcela bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení.

 • Na této stránce, jste se dozvěděli praktické informace o tom jak to u nás chodí. Podívejte se na další informace o skautingu, o tom co nabízí nebo pro koho je.
Proč je důležité
Může se hodit...

Ale věříme, že se hodit nebude.

Film o skautingu
Návštěvní kniha
Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Členové o oddílu

Osobnosti o skautingu

Václav Havel

osobnost


Helena Illnerová

osobnost


Václav Vorlíček

osobnost


Robert Fulghum

osobnost


Další osobnosti...