/* Pro rodiče - II. chlapecký oddíl - Skaut Vyškov */
2. chlapecký oddíl, vyškov
Junák – český skaut
WOSM
ďťżďťż
Facebook
YouTube"
Instagram"

Vᚠsyn a nᚠoddíl

Jsme skautský oddíl a zabýváme se prací s dětmi. Naším posláním je podporovat osobní rozvoj, rozvíjet schopnosti sociální, mravní, intelektuální duchovní a nebo tělesné a propagovat etické standardy a vzory chování. Více o naše oddíle se dozvíte na stránkách o nás.

Členové oddílu jsou chlapci ve věku 11 -15 let. Pokud je vᚠsyn mladší doporučujeme Vám kontaktovat oddíl určený těmto dětem.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nᚠoddíl a věříme, že v nás vloženou důvěru nezklameme.

Jak probíhá skautský rok

Od září do června se pravidelně scházíme na schůzkách. Jednou až dvakrát v měsíci pořádáme větší jedno nebo třídenní akce. V průběhu letních prázdnin pořádáme tábor. Přehledný plán všech akcí najdete v kalendáři.

 • Družinové schůzky

 • se konají jednou týdně vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Vede je rádce družiny, který prošel výběrem a rádcovským kurzem. Většinou probíhají na klubovně ve Smetanových sadech.

 • Další družinové akce

 • jsou pořádány asi třikrát za rok. Jedná se o menší výpravu, návštěvu kina a nebo třeba vyjížďky na kole. Vede je rádce. S celým průběhem akce je detailně seznámeno vedení oddílu, které případně program upraví.

 • Oddílové schůzky

 • se konají vždy první pátek v měsíci ve stejnou hodinu. Vede je vedení oddílu, které také prošlo výběrem a intenzivními kurzy.

 • Další oddílové akce

 • jsou akce pořádané asi 10krát ročně. Vede je vedení oddílu a jedná se často o vícedenní akce nebo výpravy do vzdálenějších míst.

 • Ostatní akce

 • pořádá středisko Vyškov nebo vyšší organizační jednotky Junáka. Těchto akcí se často neúčastní celý oddíl. Jde o vzdělávací kurzy, charitativní sbírky, sportovní a jiné závody...

 • Tábor

 • je nejdůležitější akcí ve skautském roce, protože výchova v přírodě je jedním ze základních prvků skautské metody. O táboře jsou rodiče informováni zpravidla už v lednu. Účast na táboře je chápána jako naprostá samozřejmost a pokud by se Vᚠsyn nemohl tábora ze závažných důvodů zúčastnit, je potřeba, abyste nám o tom dali vědět co nejdříve.

"Nejvýznamnější částí skautingu je život na táboře."
Robert Baden Powell - zakladatel skautingu

Účast

Z níže uvedených důvodů chceme, aby se děti omlouvali pokud nemohou přijít na plánovnou akci. Po předchozích neúspěšných pokusech, jsme zavedli jednoduchý webový formulář. Chceme, aby se děti sami omluvali, popřípadě abyste je omluvili vy.

Proč je důležité se omlouvat

Vedení oddílu

Mladí lidé, kteří dobrovolně pracují s dětmi, sami prošli (nebo stále procházejí) skautským oddílem, byli vybráni na základě zkušeností, absolvovali kurzy zaměřené na obory potřebné k vedení dětí a dále se o problematiku zajímají. Dospělí vedoucí mají akreditaci od ministerstva školství a absolvovaný zdravotnický kurz.

Vᚠsyn bude potřebovat:

Na schůzky:
 • Deník - kniha s prázdnými listy formátu A5 na poznámky a zápisy
 • Zápisník - blok ze kterého se můžou trhat listy na čmárání a hry
 • Propiska
 • 3 míčky - tenisové nebo hadrové míčky na hry
 • šátek - většinou na zavázání očí
 • skautská stezka
 • uzlovačka - asi 2 m šňůry o průměru 3 mm (lze koupit ve sportovních potřebách)
 • Sacculus - karetní hra ke stezce, každý ji dostane po splnění nováčkovky
Na výpravy a tábory:
 • Nůž
 • Spacák
 • Karimatka
 • Batoh

Proč je důležité mít potřebné vybavení

Kroj

 • Krojová košile
 • Hnědý šátek, turbánek a šňůrka
 • Opasek
 • Nášivky

Mezi povinné nášivky patří: domovenka, číslo oddílu, mezinárodní domovenka a znak WOSM.

Kroj byste měli synovi pořídit nejdéle do prvního tábora od příchodu do oddílu, kdy už bude jasné, že syn ve skautu zůstane. Šátek dostane od oddílu v momentě kdy splní nováčkovskou zkoušku. Funkční štítky získá od oddílu v momentě jeho jmenování do funkce. Nášivky odborek a odborností získá po splnění podmínek.

Kroj a jeho součásti můžete koupit buď v internetovém obchodě a nebo prostřednictvím našeho oddílu.

V Brně v současné době není žádná akreditovaná prodena!
Při nákupu na jiných místech dbejte na to, abyste koupili košili, která má za krkem visačku "Schválená krojová součást Junáka" a znak Junáka!

Kroje objednáváme hromadně v oddíle a to především z důvodu, že poštovné anebo cesta do akreditované prodejny jsou často dražší, než požadované krojové součásti. Vše si u nás můžete objednat vždy nejpozději do data, které se dozvíte na předtáborové schůzce s rodiči. Pokud se rozhodnete této možnosti nevyužít, počítáme s tím, že si krojové součásti koupíte v e-shopu nebo v Brně.

Vzhledem k tomu, že pořízení základního kroje je poměrně finančně náročné (téměř 700 Kč), požadujeme na první tábor pouze tyto základní věci. Na každém dalším táboře je kompletní kroj nezbytným vybavením.

Nášivky a odznaky na kroj umisujte podle krojového řádu. Asi nejlepší bude, když to vᚠsyn obkouká od ostatních. Orientačně se můžete podívat na program skautský kroj.

Kolik Vás to bude stát

Jednou ročně je nutné uhradit registrační poplatek ve výši kolem 600,- (aktualizováno 2009). Z těchto peněz se část odvádí vyšším organizačním jednotkám a část zůstává středisku Vyškov na náklady spojené s chodem klubovny nebo třeba se vzděláváním činovníků (vůdcové oddílu, zdravotníci...).

Před akcemi se vybírá účastnický poplatek, který se liší v závislosti na nákladech.

 • U jednodenních výprav a akcí tvoří největší část nákladů jízdné, dále pak potřeby pro program, zdravotnický materiál, stezky a krojové doplňky, které členové "dostávají" od oddílu. Účastnický poplatek na běžnou výpravu se pohybuje kolem 50 Kč. U jednodenních akcí, které jsou něčím speciální, se v nákladech objeví třeba půjčení raftů, instruktor raftingu nebo lanových překážek. V těchto případech se účastnický poplatek řádově liší (přes 200 Kč).
 • U vícedenních akcí přibudou ještě náklady na jídlo a ubytování. Samozřejmě bude jiný účastnický poplatek pro výpravu pod stany (150 Kč - 250 Kč) a jiný pro výpravu do vzdálené skautské základny (250 Kč - 350 Kč).
 • Tábor je nejnáročnější akcí a účastnické poplatky nikdy nepokryjí náklady na akci. Orientačně uvádíme ceny minulých táborů: 2007 - 15 dnů - 2350 Kč, 2008 - 18 dnů - 2700 Kč, 2009 - 20 dnů - 2800 Kč. Všem sourozencům, kromě nejstaršího, je účastnický poplatek výrazně snížen.
 • U akcí, které nejsou tak běžné a jsou nákladnější, se snažíme vysvětlit náklady v informacích pro rodiče.

Jsme nezisková organizace a z vybraných peněz se hradí pouze náklady na chod oddílu. Všichni členové střediska Vyškov, stejně tak jako většina dalších členů Junáka, pracuje pro děti zcela bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení.

 • Na této stránce, jste se dozvěděli praktické informace o tom jak to u nás chodí. Podívejte se na další informace o skautingu, o tom co nabízí nebo pro koho je.
Proč je důležité
Může se hodit...

Ale věříme, že se hodit nebude.

Film o skautingu
Návštěvní kniha
Družina a oddíl

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V systému „party“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišující chod oddílu. Každý ze členů má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Členové o oddílu

Osobnosti o skautingu

Václav Havel

osobnost


Helena Illnerová

osobnost


Václav Vorlíček

osobnost


Robert Fulghum

osobnost


Další osobnosti...

ďťż